• kontakt@ngo.kielce.pl
  • tel. 41 347 45 20, 667 812 750
Contact Info
Katarzyna Detka
OPIEKUN INKUBATORA PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ