• kontakt@ngo.kielce.pl
  • tel. 41 347 45 20, 667 812 750
Contact Info
Michał Piasecki
Animato społeczny

Standaryzowany Animator społeczny, Z wykształcenia politolog i administratywista. Specjalista polityki regionalnej i samorządowej. W przeszłości przewodniczący Studenckiego Koła Naukowego Homo Politicus. Autor publikacji na temat polityki społecznej Kielc oraz roli trzeciego sektora w rozwoju kraju. Był  wiceprzewodniczącym Świętokrzyskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Członek Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Kielach. Prezes Instytutu Miejskich Inicjatyw oraz Kieleckiego Forum Organizacji Pozarządowych.