• kontakt@ngo.kielce.pl
  • tel. 41 347 45 20 / tel. 601 090 096
Contact Info
Michał Piasecki
Mentor
Skills
Design
68%
Drupal
90%
Wordpress
98%

Standaryzowany Animator społeczny, Z wykształcenia politolog i administratywista (Uniwersytet Jana Kochanowskiego). Specjalista polityki regionalnej i samorządowej. W przeszłości przewodniczący Studenckiego Koła Naukowego Homo Politicus. Autor publikacji na temat polityki społecznej Kielc oraz roli trzeciego sektora w rozwoju kraju. Był członkiem i wiceprzewodniczącym Świętokrzyskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Rozmiar tekstu
Kontrast