• kontakt@ngo.kielce.pl
  • tel. 41 347 45 20, 667 812 750

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań w Kielcach. Kultura fizyczna, wspieranie rodziny, działania na rzecz osób niepełnosprawnych

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań w Kielcach. Kultura fizyczna, wspieranie rodziny, działania na rzecz osób niepełnosprawnych

Prezydent Miasta Kielce ogłosił 4 otwarte konkursy ofert z Programu Współpracy Miasta Kielce z Organizacjami Pozarządowymi na 2021 na :

1. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

2. Ograniczenie skutków niepełnosprawności:

Zarządzenie nr 64/2021.pdf
Załącznik.pdf

 

3. Prowadzenie na terenie Miasta Kielce placówki  opiekuńczo wychowawczej typu rodzinnego.

Zarządzenie nr 65/2021.pdf
Załącznik.pdf

 

4. Prowadzenie w lokalu podmiotu na terenie Miasta Kielce – placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w formie opiekuńczej

Zarządzenie nr 66/2021.pdf
Załącznik.pdf