• kontakt@ngo.kielce.pl
  • tel. 41 347 45 20, 667 812 750

OTWARTY KONKUR OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU NAUKI, EDUKACJI, OŚWIATY I WYCHOWANIA

OTWARTY KONKUR OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ  Z ZAKRESU NAUKI, EDUKACJI, OŚWIATY I WYCHOWANIA

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2021 roku.

  • Zadanie nr 1 – Organizowanie lub uczestnictwo w konferencjach, seminariach, sympozjach naukowych, warsztatach oraz innych imprezach z zakresu edukacji i nauki, służących rozwojowi, upowszechnianiu i promocji edukacji i nauki wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w województwie świętokrzyskim, w tym zwłaszcza: podejmowanie inicjatyw o charakterze lokalnym lub regionalnym, służących popularyzacji edukacji regionalnej oraz obywatelskiej i patriotycznej; wydawanie niskonakładowych, niekomercyjnych publikacji (np. materiałów pokonferencyjnych) książek, katalogów, albumów, druków ulotnych, nagrań fonograficznych i audiowizualnych, mających związek z ww. przedsięwzięciami edukacyjnymi.
  • Zadanie nr 2 – Organizowanie lub uczestnictwo w olimpiadach, konkursach tematycznych, przeglądach, festiwalach i innych przedsięwzięciach z zakresu edukacji, oświaty i wychowania promujących naukowe i artystyczne osiągnięcia uczniów i studentów (służących wspomaganiu rozwoju i uzdolnień dzieci i młodzieży).

Oferty należy składać do dnia 12 kwietnia 2021 roku.