• kontakt@ngo.kielce.pl
  • tel. 41 347 45 20, 667 812 750

OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z ZAKRESU WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ W 2021 R.

OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z ZAKRESU WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ W 2021 R.

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2021 r. Oferty można składać do dnia 18 lutego 2021 r.

W konkursie mogą brać udział organizacje pozarządowe, zgodnie z art. 3 ust. 2 oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.).

Informacji w sprawie otwartego konkursu ofert udziela:

Departament Edukacji, Sportu i Turystyki, Oddział Sportu

tel. 41 342 10 58

Termin składania ofert upływa w dniu 18 lutego 2021 r.

Aktualizacja harmonogramu i kosztorysu oferty na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej

Oferta realizacji zadania publicznego

Ogłoszenie o otwartym konkursie na powierzenie lub wsparcie zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2021 r.

Oświadczenie o posiadanym rachunku bankowym

Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego

Uchwała Zarządu Nr 3291/21

Zestawienie dokumentów finansowych do sprawozdania z realizacji zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej