• kontakt@ngo.kielce.pl
  • tel. 41 347 45 20, 667 812 750

Otwarty Konkurs Ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych w 2020 roku z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Otwarty Konkurs Ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych w 2020 roku z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
Zarząd Województwa Świętokrzyskiego ogłasza II otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych w 2020 roku