• kontakt@ngo.kielce.pl
  • tel. 41 347 45 20, 667 812 750

OTWARTY KONKURS OFERT Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ NA WSPIERANIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2021 ROKU – EKONOMIA SPOŁECZNA

OTWARTY KONKURS OFERT Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ NA WSPIERANIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2021 ROKU – EKONOMIA SPOŁECZNA