• kontakt@ngo.kielce.pl
  • tel. 41 347 45 20, 667 812 750

OTWARTY KONKURS OFERT Z ZAKRESU WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ W 2022 R.

OTWARTY KONKURS OFERT Z ZAKRESU WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ W 2022 R.

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego ogłasza drugi otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2022 roku.

W konkursie mogą brać udział organizacje pozarządowe, zgodnie z art. 3 ust. 2 oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.).

Uchwała Zarządu Województwa Świętokrzyskiego.

Załącznik do uchwały Zarządu.

Wzór oferty.

Oświadczenie o posiadanym koncie.

Aktualizacja harmonogramu i kosztorysu.

Sprawozdanie z zadania publicznego.