• kontakt@ngo.kielce.pl
  • tel. 41 347 45 20, 667 812 750

Platforma Współpracy miasta Kielce z organizacjami pozarządowymi – Wianki Kieleckie – Noc Świętojańska

Platforma Współpracy miasta Kielce z organizacjami pozarządowymi – Wianki Kieleckie – Noc Świętojańska

Numer konkursu / naboru: EKS-II.524.2.2022

Wianki Kieleckie – Noc Świętojańska

Zadanie realizowane w ramach konkursu:
KULTURA, SZTUKA, OCHRONA DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Powierzenie wykonania zadania publicznego, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie realizacji

Sfera zadań publicznych w zakresie: ( 16 ) – kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Nabór ofert od: 2022-05-19 13:00:00 do: 2022-06-09 15:30:00

Realizacja zadania od: 2022-06-24 do: 2022-10-31

Składanie ofert / potwierdzeń w wersji papierowej: 2022-06-13 15:30:00

Miejsca składania ofert w wersji papierowej: Urząd Miasta Kielce, ul. Strycharska 6, pok. 603 – sekretariat Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu

Sposób składania ofert w wersji papierowej:

Ofertę wraz z potwierdzeniem jej złożenia należy wydrukować z Platformy i dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego do Sekretariatu Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Kielce, 25-659 Kielce, ul. Strycharska 6, pok. 603 – w zamkniętej kopercie – z oznaczeniem nazwy i adresu podmiotu składającego ofertę oraz nazwy zadania.

link do konkursu na stronie Platformy ->https://ngo.kielce.eu/zobacz-szczegoly-naboru-1400000936-1400042681-83e39826fd2e2f45c5e179c0cc04a696

Obligatoryjnym jest łączne złożenie oferty w postaci elektronicznej z wykorzystaniem Platformy Współpracy miasta Kielce z organizacjami pozarządowymi oraz w wersji papierowej, wygenerowanej przez system informatyczny. Niespełnienie tego wymogu spowoduje odrzucenie oferty.

Środków ogółem: 22 000.00 zł

Opis szczegółowy limitów:

Zadanie zlecone do realizacji w formie powierzenia – brak limitów finansowych

Opis konkursu:

Zadanie wyłonione w IX edycji Kieleckiego Budżetu Obywatelskiego, jednodniowa impreza integracyjna nad kieleckim Zalewem.

Cel zadania:

Zadanie ma na celu integrację rodzin poprzez umacnianie więzi międzypokoleniowych dzięki stworzeniu okazji do wspólnego spędzania czasu przez dla rodziców i dzieci oraz stworzenie dodatkowej oferty kulturalnej miasta dla poszczególnych grup mieszkańców: dzieci, młodzieży, kobiet, dorosłych, miłośników aktywnego spędzania czasu.

Rezultaty zadania:

Oczekiwane rezultaty zadania: zorganizowanie imprezy.

Zrealizowane zadania tego samego rodzaju:

Wysokość środków publicznych przeznaczona na realizację zadania tego samego rodzaju w roku 2021 – 20.000 zł.

Wysokość środków publicznych przeznaczona na realizację zadania tego samego rodzaju w roku 2022 – 22.000 zł.

Dokumentacja konkursowa:217.pdf

Kontakt:

Wszelkie wyjaśnienia dotyczące konkursu można uzyskać w godz. 8.00 – 15.00 pod numerem telefonu 41 36 76 612 lub 41 36 76 608.