• kontakt@ngo.kielce.pl
 • tel. 41 347 45 20, 667 812 750

Powołano nowy skład członków tworzących Miejską Radę Działalności Pożytku Publicznego w Kielcach

Powołano nowy skład członków tworzących Miejską Radę Działalności Pożytku Publicznego w Kielcach

Zarządzeniem  nr 252/2020 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 26 czerwca 2020 r. została utworzona Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego w Kielcach do której składu zostali powołani:

Przedstawiciele Rady Miasta Kielce:

 1. Marianna Noworycka-Gniatkowska
 2. Joanna Winiarska,
 3. Michał Braun

Przedstawiciele Prezydenta Miasta Kielce

 1. Dorota Czesak
 2. Iwona Czech
 3. Agata Bednarz

Przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:

 1. Artur Stawecki – Stowarzyszenie Prowincja Równości
 2. Paulina  Papka –   Krajowe Towarzystwo Autyzmu – Oddział w Kielcach
 3. Andrzej Petrus  – Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju  Turystyczno – Gospodarczego i Ochrony Praw  Lokalnej Społeczności – NASZA GRABINA
 4. Andrzej Wojciechowski – Kielecki Klub Jeździecki MAAG
 5. Tomasz  Tkaczyk – Stowarzyszenie Patriotyczne
 6. Mateusz  Dróżdż – ZHP Chorągiew Kielecka  Hufiec Kielce Miasto im. Obrońców Westerplatte.

Zarządzenie 252/2020