• kontakt@ngo.kielce.pl
  • tel. 41 347 45 20, 667 812 750

Powstało Kieleckie Forum Organizacji Pozarządowych!

Powstało Kieleckie Forum Organizacji Pozarządowych!
3 października 2020 r. nastąpiła historyczna chwila. 17 organizacji pozarządowych z Kielc założyło federację „Kieleckie Forum Organizacji Pozarządowych”. W jej skład weszły:
Stowarzyszenie Homo Politicus
Fundacja „PEStka”
Fundacja Centrum Europy Lokalnej
Stowarzyszenie PROREW
Fundacja Efekt Motyla
Stowarzyszenie JKS DEBIUT

Stowarzyszenie

Projekt Świętokrzyskie
Stowarzyszenie Działań Twórczych i Rozwoju „Nawigacja”
Regionalne Centrum Wolontariatu w Kielcach

Stowarzyszenie

Impakt
Stowarzyszenie MOST
Stowarzyszenie Razem Pokonamy Depresję
Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział Kielce
Stowarzyszenie Integracja i Rozwój
Stowarzyszenie Fraktal

Stowarzyszenie

API Gaming

Stowarzyszenie

Kieleckie Inwestycje

Dodatkowo w spotkaniu uczestniczyły Stowarzyszenie Nie Inni (w trakcie rejestracji w KRS) oraz

KOD-Świętokrzyskie , które jako oddział mogą być członkiem wspierającym. W spotkaniu uczestniczyli też przedstawiciele
Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego w Kielcach
Podczas zebrania założycielskiego został wybrany tymczasowy jednoosobowy Zarząd, na którego czele stanął Michał Piasecki oraz Komisja Rewizyjna w składzie Maciej Ziernik i Dorota Markiewicz.
Po rejestracji w KRS odbędzie się Walne Zebranie Członków, które wybierze pełny Zarząd na 3 letnią kadencję.
Dziękujemy wszystkim za obecność, czekamy na rejestrację w KRS. W międzyczasie zapraszamy kolejne organizacje do dołączenie do Forum!
Piszcie na shp.kielce@gmail.com
tel. 601 090 096