• kontakt@ngo.kielce.pl
  • tel. 41 347 45 20, 667 812 750

Pożyczka Płynnościowa dla PES

Pożyczka Płynnościowa dla PES

Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” z  siedzibą w Lublinie pragnie poinformować Państwa o rozpoczętym naborze  wniosków do projektu Pożyczka Płynnościowa dla Podmiotów Ekonomii Społecznej (PP dla PES).  Celem instrumentu jest poprawa płynności finansowej podmiotów, poprzez zapewnienie dostępu do preferencyjnej pożyczki płynnościowej z pomocą de minimis.

Projekt skierowany jest do podmiotów ekonomii społecznej z całego kraju.

1. Płynnościową – z przeznaczeniem na bieżącą działalność pożyczkobiorcy

2. Płynnościową Misyjną – z przeznaczeniem na pomoc osobom, które uciekły przed wojną w Ukrainie

Jeden podmiot może wnioskować jednocześnie o pożyczkę płynnościową oraz pożyczkę misyjną.

Szczegółowe informacje na temat pożyczek znajdziecie Państwo stronach internetowych:

oraz

Wniosek o udzielenie pożyczki można złożyć poprzez stronę internetową lub przesłać pocztą na adres Fundacji OIC Poland:

Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland”

ul. Gospodarcza 26

20-213 Lublin

telefon 795 142 923

www.oic.lublin.pl