• kontakt@ngo.kielce.pl
  • tel. 41 347 45 20, 667 812 750

Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – konkursy dla NGO

Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – konkursy dla NGO

Numer naboru: EKS-V.524.2.1.2022.

„Organizacja czasu wolnego z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta Kielce w placówkach wsparcia dziennego – świetlicach, klubach sportowych i organizacjach młodzieżowych”.

Zadanie realizowane w ramach konkursu:
Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Nabór ofert od: 2022-03-02 14:28:00 do: 2022-03-23 15:30:00

zobacz szczegóły

Numer naboru: EKS-V.524.2.2.2022.

„Prowadzenie zajęć profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania wszelkim uzależnieniom dla uczniów kieleckich szkół”.

Zadanie realizowane w ramach konkursu:
Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Nabór ofert od: 2022-03-02 14:37:00 do: 2022-03-23 15:30:00

zobacz szczegóły

Numer naboru: EKS-V.524.2.3.2022.

Prowadzenie hostelu oraz zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych od narkotyków.

Zadanie realizowane w ramach konkursu:
Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Nabór ofert od: 2022-03-02 14:01:00 do: 2022-03-23 15:30:00

zobacz szczegóły

Numer naboru: EKS-V.524.2.4.2022.

„Realizowanie programów wspomagających proces terapeutyczny i rehabilitacyjny osób uzależnionych od narkotyków oraz członków ich rodzin”

Zadanie realizowane w ramach konkursu:
Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Nabór ofert od: 2022-03-02 14:10:00 do: 2022-03-23 15:30:00

zobacz szczegóły

Numer naboru: EKS-V.524.2.5.2022.

„Prowadzenie mobilnego punktu konsultacyjnego”

Zadanie realizowane w ramach konkursu:
Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Nabór ofert od: 2022-03-02 14:11:00 do: 2022-03-23 15:30:00

zobacz szczegóły