• kontakt@ngo.kielce.pl
  • tel. 41 347 45 20, 667 812 750

Raport – Miasta dla Rowerzystów 2022

Raport – Miasta dla Rowerzystów 2022

Centrum Rowerowe kolejny rok z rzędu zbadało sytuację na drogach rowerowych w 20 największych polskich miastach. Opracowany Raport: miasta dla rowerzystów 2022, w przejrzysty i czytelny sposób przedstawia zebrane dane. W tym roku do współpracy zaprosiliśmy aktywistów rowerowych z poszczególnych miast, którym również oddajemy głos w kwestiach rowerowych. 

Czy infrastruktura rowerowa w największych polskich miastach się rozwija? Czy przekłada się to na bezpieczeństwo rowerzystów? Naszym celem było sprawdzenie, na podstawie danych z 2021 roku, w których miastach rowerzyści mogą poruszać się komfortowo i czuć się bezpiecznie. W przypadku Kielc nadal brakuje wielu rozwiązań, jednak miasto inwestuje oraz dąży do rozwoju, między innymi poprzez plany uruchomienia systemu rowerów miejskich czy rewitalizacji ścieżek rowerowych.

Dodatkowo w raporcie znajdą Państwo między innymi informacje na temat:

–  długość dróg rowerowych w poszczególnych miastach wraz z przelicznikiem na 1 km2 powierzchni metropolii, 

– przyrost dróg rowerowych w miastach od roku 2018, 

– liczby wypadków z udziałem rowerzystów wraz z przelicznikiem na 1000 mieszkańców, 

– systemów rowerów publicznych, 

Powyższe kwestie są istotne nie tylko ze względu na wygodę rowerzystów, ale także będą pomocne w kontekście analizy postępujących przemian urbanizacyjnych w Polsce i Europie. W tym dążenia w kierunku mikromobilności i ograniczenia liczby pojazdów spalinowych w aglomeracjach.

Informacje, które uwzględniliśmy w raporcie pochodzą z urzędów miast, zarządów dróg oraz Głównego Urzędu Statystycznego.

Więcej informacji o Kielcach znajdą Państwo w karcie miasta:

https://www.centrumrowerowe.pl/blog/kielce-plany-na-lepsza-rowerowa-przyszlosc/.