• kontakt@ngo.kielce.pl
  • tel. 41 347 45 20, 667 812 750

Rekrutacja do Świętokrzyskiej Szkoła Przywództwa

Rekrutacja do Świętokrzyskiej Szkoła Przywództwa

Regionalne Centrum Wolontariatu w Kielcach

 zaprasza do udziału w rekrutacji do Szkoły Przywództwa,

 której celem jest zwiększenie umiejętności

 liderskich i partycypacyjnych

świętokrzyskich działaczy i działaczek.

 

Projekt objęty jest patronatem Prezydenta Miasta Kielce, a nabór otwieramy dla osób z całego województwa świętokrzyskiego.

Dla kogo:

Szkoła Przywództwa skierowana jest do liderek/liderów wprowadzających zmiany w środowisku i wywodzących się z organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych z województwa świętokrzyskiego, które:

 chciałyby rozwijać własne zdolności przywódcze;

 czują, że mają predyspozycje do pracy z grupą i chciałyby dowiedzieć się, jak mogą działać z korzyścią dla siebie i dla innych;

 chcą lepiej organizować społeczność lokalną wokół ważnych spraw.

Co oferujemy:

Uczestnictwo w 4 stacjonarnych zjazdach szkoleniowych (80 h) poświęconych następującym tematom:

  • Ja jako lider/ka- podstawy przywództwa obejmujące 2 moduły: Lider/ka w zespole (trening outdoor) oraz Ja jako lider/ka na rzecz zwiększania aktywności obywatelskiej-  moja wiarygodność i samoświadomość
  • Analiza liderskiego potencjału (przy użyciu narzędzia Extended DISC®) oraz skuteczna komunikacja w działaniach społecznych
  • Praca z zespołem i zmiana społeczna
  • Wystąpienia publiczne i angażowanie innych do wizji zmiany

Kiedy odbędą się zjazdy Szkoły Przywództwa?

07-09.04.2022,

09-11.06.2022,

22-24.09.2022,

20-22.10.2022

Zjazdy szkoleniowe będą odbywać się w formule stacjonarnej w ośrodku „Jodełka” w Świętej Katarzynie, rozpoczęcie każdego zjazdu o godz. 12:00 w czwartek, a zakończenie najpóźniej o godz. 17:30 w sobotę. Wymagana jest obecność na wszystkich zjazdach – z uczestnikami i uczestniczkami zakwalifikowanymi do Programu podpiszemy dokumenty niezbędne do realizacji programu

Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego

Na zgłoszenia czekamy tylko do 23.02.2022

Wybrane osoby zostaną zaproszone na rozmowy kwalifikacyjne, które odbędą się on-line w dn. 2.03-7.03.2022

Więcej informacji o Szkole Przywództwa:

 barbara.biskup@centrumwolontariatu.eu

 Tel. 692 291 612

 

Szkoła Przywództwa jest częścią programu Wschód Liderów, realizowanego przez Fundację Szkoła
Liderów razem z organizacjami partnerskimi: Regionalnym Centrum Wolontariatu w Kielcach oraz
Ośrodkiem Wspierania Organizacji Pozarządowych z Białegostoku. Projekt realizowany jest z
dotacji Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego z Funduszy EOG.