Zarządzenie Nr 127/2021 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację w roku 2021 zadań publicznych Miasta Kielce.