Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert  na realizację zadań z zakresu –  OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA.