• kontakt@ngo.kielce.pl
  • tel. 41 347 45 20, 667 812 750

Rozstrzygnięcie otwartych konkursów ofert TURYSTYKA I KRAJOZNAWSTWO i KULTURA, SZTUKA, OCHRONA DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozstrzygnięcie otwartych konkursów ofert TURYSTYKA I KRAJOZNAWSTWO i KULTURA, SZTUKA, OCHRONA DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert – TURYSTYKA I KRAJOZNAWSTWO

Zarządzenie Nr 158/2021 Prezydenta Miasta Kielce z dnia  13 maja 2021 r.  w sprawie przyznania dotacji na realizację w roku 2021 zadań publicznych Miasta Kielce.

  • Zarządzenie Nr 158.2021.pdf

    Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert – KULTURA, SZTUKA, OCHRONA DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO.

    Zarządzenie Nr 159/2021 Prezydenta Miasta Kielce z dnia  13 maja 2021 r.  w sprawie przyznania dotacji na realizację w roku 2021 zadań publicznych Miasta Kielce.