• kontakt@ngo.kielce.pl
  • tel. 41 347 45 20, 667 812 750

Harmonogram spotkań grup AA w Centrum Organizacji Pozarządowych:
POSTAWA I DZIAŁANIE: Poniedziałki o 19.00
ODNOWA: Czwartki o 19.00
PROGRAM: Soboty o 10.00
SOBÓTKA: Soboty o 17.30