• kontakt@ngo.kielce.pl
  • tel. 41 347 45 20, 667 812 750

Spotkania informacyjne projektu „DOBRE INNOWACJE” – 30 marca i 1 kwietnia

Spotkania informacyjne projektu „DOBRE INNOWACJE” – 30 marca i 1 kwietnia

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych Delta Partner zaprasza we wtorek 30 marca i w czwartek 1 kwietnia 2021 roku w godzinach 16.00 – 18.00 na spotkania informacyjne w ramach Inkubatora Innowacji. Spotkanie odbędzie się w Centrum Organizacji Pozarządowych w Kielcach (sala szkoleniowa, poziom 0).
Projekt: Dobre Innowacje; realizowany w ramach projektu Polska dostępna – dostępność do zaprojektowania finansowanego ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 4.1 Innowacje społeczne.

Brak opisu.