• kontakt@ngo.kielce.pl
  • tel. 41 347 45 20, 667 812 750

Spotkanie online z przedstawicielami organizacji pozarządowych: Analiza potrzeb oraz oczekiwań trzeciego sektora oraz mieszkańców miasta Kielce w związku z opracowaniem Wieloletniego Programu Współpracy

Spotkanie online z przedstawicielami organizacji pozarządowych: Analiza potrzeb oraz oczekiwań trzeciego sektora oraz mieszkańców miasta Kielce w związku z opracowaniem Wieloletniego Programu Współpracy

W dniu 25 sierpnia 2022 r. w godzinach 10.00-12.00 odbędzie się spotkanie online z przedstawicielami organizacji pozarządowych. Spotkanie organizowane jest przez Stowarzyszenie „Pactum” w związku z realizowanym przez nie zadaniem publicznym  pn. „Analiza potrzeb oraz oczekiwań trzeciego sektora oraz mieszkańców miasta Kielce w związku z opracowaniem Wieloletniego Programu Współpracy Miasta Kielce z organizacjami pozarządowymi”. Jest to już drugie spotkanie, tym razem omówione będą wyniki analizy potrzeb NGO. Zainteresowane osoby prosimy o informację mailową na adres: biuro@stowarzyszeniepactum.pl, w terminie do dnia 22 sierpnia br.

Ponadto informujemy, że w ramach tego zadania przygotowana została ankieta. Termin na wypełnienie ankiety również upływa w dniu 22 sierpnia br. Poniżej link do ankiety:

https://wypowiedzsie.kielce.eu/.