• kontakt@ngo.kielce.pl
  • tel. 41 347 45 20, 667 812 750

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Wojewody Świętokrzyskiego z Organizacjami Pozarządowymi za 2020 rok

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Wojewody Świętokrzyskiego z Organizacjami Pozarządowymi za 2020 rok

Wojewoda Świętokrzyski opublikował sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Wojewody Świętokrzyskiego z Organizacjami Pozarządowymi i Innymi Podmiotami działającymi w zakresie pomocy społecznej za rok 2020.

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Wojewody Świętokrzyskiego z Organizacjami Pozarządowymi i Innymi Podmiotami działającymi w zakresie pomocy społecznej za rok 2020