• kontakt@ngo.kielce.pl
  • tel. 41 347 45 20, 667 812 750

Stowarzyszenie Interwencji Prawnej- Szkolenia!!!

Stowarzyszenie Interwencji Prawnej- Szkolenia!!!

Stowarzyszenie Interwencji Prawnej oferuje szkolenia (obecnie jedynie w formule online) dla organizacji i grup nieformalnych wspierających osoby, które uciekły z Ukrainy do Polski, w związku z wybuchem konfliktu zbrojnego w tym kraju.

Tematyka szkoleń może być różna, oferujemy przeszkolenie w zakresie następujących tematów, m.in.:

legalizacja pobytu

ubieganie się o ochronę międzynarodową

prawa dzieci- cudzoziemców

dyskryminacja

wykonywanie legalnej pracy w Polsce

inne takiej jak: najem czy podejmowanie edukacji w Polsce

W przypadku gdy organizacja zgłasza minimum 10 osób może dowolnie ustalić termin i godziny szkolenia.

By zgłosić swoją chęć bycia przeszkolonym, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy: https://ukraina.interwencjaprawna.pl/potrzebujesz-szkolenia/