• kontakt@ngo.kielce.pl
  • tel. 41 347 45 20, 667 812 750

Świętokrzyski Anioł Dobroci

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego ustanowił Nagrodę „Świętokrzyski Anioł Dobroci”.

Nagroda ma na celu uhonorowane, wyróżnienie oraz promocję instytucji pomocy społecznej, organizacji pozarządowych i stowarzyszeń, a także osób fizycznych szczególnie silnie zaangażowanych w działalność pomocową na rzecz rodzin i osób znajdujących w trudnej sytuacji życiowej.

Do Nagrody zgłaszać można wszelkie inicjatywy, projekty, wydarzenia, działania, których celem jest krzewienie idei bezinteresownej pomocy na rzecz drugiego człowieka w kategoriach:

  •  indywidualnej – przeznaczonej dla osób, które ze szczególnym zaangażowaniem i poświęceniem niosą pomoc osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej,
  • grupowej – jednostek organizacyjnych pomocy i integracji społecznej, stowarzyszeń i organizacji pozarządowych prowadzących działalność pomocową i wspierającą, realizujących innowacyjne działania.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa z dniem 1 września 2022 r. W przypadku pytań Urząd prosi o kontakt z pracownikiem Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej pod numerem telefonu: 41 342 – 13 – 88 lub 41 342 – 17-18.