• kontakt@ngo.kielce.pl
  • tel. 41 347 45 20, 667 812 750

Świętokrzyski Fundusz Lokalny

Świętokrzyski Fundusz Lokalny

Ponad 500 tysięcy złotych dla organizacji pozarządowych i grup
nieformalnych w ramach Świętokrzyskiego Funduszu Lokalnego. Nabór
wniosków potrwa do 31 marca tego roku. Sprawdź szczegóły.
Od 7 do 31 marca 2021 roku organizacje pozarządowe oraz nieformalne grupy mogą
ubiegać się o wsparcie w ramach trzeciej edycji Świętokrzyskiego Funduszu
Lokalnego. Fundacja imienia Stefana Artwińskiego przeznaczyła na ten cel ponad
500 tysięcy złotych.
Świętokrzyski Fundusz Lokalny to kompleksowy program wsparcia aktywności
społecznej. Bardzo się cieszę, że możemy wspierać kreatywne inicjatywy
mieszkańców województwa świętokrzyskiego. W poprzedniej edycji organizacje i
grupy nieformalne zaprezentowały ponad 240 pomysłów na działania. – mówi
Paweł Kwietniewski, dyrektor biura Fundacji Artwińskiego.
Pierwsza edycja funduszu została zrealizowana w 2020 roku. W sumie do
społeczników z województwa świętokrzyskiego popłynęło już ponad 799 tysięcy
złotych.
Głównym celem Funduszu jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji
pozarządowych w działalność społeczną oraz wzrost ilości oddolnych inicjatyw
lokalnych. Doświadczenia z poprzedniego roku pokazują, że pomysłów na
realizację inicjatyw nie brakuje. Zgłoszone projekty były bardzo wszechstronne –
od warsztatów kulinarnych, festynów, spływów kajakowych po szkolenia online –
informuje Kamil Kołbuc, prezes Fundacji Imienia Stefana Artwińskiego.
W związku z sytuacją na Ukrainie, fundacja w sposób szczególny zachęca do
składania wniosków które w swoich działaniach będą obejmowały działania dla
uchodźców – zbiórki, koncerty charytatywne i wsparcie osób już przebywających
w Polsce.
Wnioski należy złożyć poprzez generator wniosków on-line dostępny na
stronie www.swietokrzyskiegranty.pl od 7 do 31 marca 2022 roku do godziny
23:59.
Świętokrzyski Fundusz Lokalny jest realizowany dzięki środkom z Narodowego
Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze
środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021 –
2030. Operatorem regionalnym jest Fundacja Imienia Stefana Artwińskiego.
Wszelkie dostępne informacje można znaleźć na stronie
www.swietokrzyskiegranty.pl.