• kontakt@ngo.kielce.pl
  • tel. 41 347 45 20, 667 812 750

Szkolenie dla kieleckich NGO – obsługa systemu do składania ofert

Szkolenie dla kieleckich NGO – obsługa systemu do składania ofert

Biuro ds. Partycypacji Społecznej zaprasza Państwa do udziału w szkoleniu z obsługi Platformy współpracy miasta Kielce z organizacjami pozarządowymi, służącej do składania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych zlecanych przez Miasto Kielce do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom. Szkolenie odbędzie się  w dniu 10 marca 2022 r. w budynku Urzędu Miasta Kielce przy ul. Strycharskiej 6, w sali nr 30 o godzinie 10.00. Przewidziany jest udział w szkoleniu jednej osoby ze zgłoszonej organizacji. Zgłoszenie udziału w szkoleniu należy przesyłać drogą mailową na adres: organizacje.pozarzadowe@um.kielce.pl., podając nazwę organizacji i telefon kontaktowy. Ostateczny termin zgłoszenia upływa w dniu 4 marca br. W przypadku dużej liczby zgłoszeń, będą ustalone dodatkowe godziny szkolenia, ewentualnie dodatkowy dzień. Powiadomienie w tej sprawie otrzymają Państwo na wskazany numer telefonu kontaktowego.