• kontakt@ngo.kielce.pl
  • tel. 41 347 45 20, 667 812 750

Trwają zgłoszenia do Nagrody Miasta Kielce za 2022 rok!!!!

Trwają zgłoszenia do Nagrody Miasta Kielce za 2022 rok!!!!

Do 15 stycznia 2023 r można składać wnioski z kandydaturami do Nagrody Miasta Kielce za 2022 rok. Nagrody przyznawane są za wybitne osiągnięcia: gospodarcze, kulturalne, naukowe, sportowe lub społeczne, realizowane na rzecz rozwoju Kielc.

Kandydatów mogą zgłaszać: Przewodniczący Rady Miasta Kielce, Komisje Rady Miasta Kielce, Kluby Radnych Rady Miasta Kielce, Prezydent Miasta, organizacje gospodarcze, społeczne, zawodowe, związkowe, związki i stowarzyszenia twórcze, związki wyznaniowe, dyrektorzy i prezesi jednostek gospodarczych.

Zgłoszenia można przesyłać do 15 stycznia 2023 r. na adres:

Urząd Miasta Kielce
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu
ul. Strycharska 6, 25-659 Kielce
lub adres mailowy: kultura@um.kielce.pl

Wniosek powinien zawierać: imię i nazwisko kandydata, miejsce zamieszkania oraz szczegółowe uzasadnienie. W celu ułatwienia kontaktu z laureatami, prosimy także o podanie numeru telefonu kandydata oraz zgłaszającego kandydaturę.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *