• kontakt@ngo.kielce.pl
  • tel. 41 347 45 20, 667 812 750

Umieść swoją organizację na: „Mapie aktywności organizacji pozarządowych”

Umieść swoją organizację na: „Mapie aktywności organizacji pozarządowych”

Umieść swoją organizację na: „Mapie aktywności organizacji pozarządowych”

Biuro ds. Partycypacji Społecznej zaprasza wszystkie, działające na terenie miasta Kielce, organizacje pozarządowe do włączenia się w tworzenie „Mapy aktywności organizacji pozarządowych”. Aby to zrobić, wystarczy wypełnić załączony formularz i przesłać go
w formie skanu na adres email: organizacje.pozarzadowe@um.kielce.pl . Formularz można również dostarczyć osobiście lub wysłać pocztą na adres Biuro ds. Partycypacji Społecznej, Wydział Przedsiębiorczości i Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Kielce, 25-659 Kielce, ul. Strycharska 6, pokój nr 6.

„Mapa aktywności organizacji pozarządowych” będzie miała charakter informacyjny. Dane tam zamieszczone będą stanowiły bazę wiedzy, dla społeczności lokalnej, na temat działających w naszym mieście, stowarzyszeń i fundacji. Za pośrednictwem „mapy” mieszkańcy miasta, organizacje oraz inne podmioty zainteresowane działalnością lub współpracą z organizacjami będą miały możliwość łatwego i szybkiego uzyskania informacji dotyczących konkretnej organizacji.

Informacje zamieszczone na „mapie” będą pochodziły od organizacji pozarządowych. Ich aktualizacja będzie dokonywana na bieżąco, w miarę przekazywania przez Państwa informacji

Formularz:

formularz_zgloszenia_na_mape_aktywnosci