• kontakt@ngo.kielce.pl
  • tel. 41 347 45 20, 667 812 750

„W działaniu siła – partycypacja społeczna osób starszych w województwie świętokrzyskim”

„W działaniu siła – partycypacja społeczna osób starszych w województwie świętokrzyskim”

Stowarzyszenie Integracja i Rozwój zaprasza do udziału w projekcie dofinansowanym ze środków rządowego programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025:
„W działaniu siła – partycypacja społeczna osób starszych w województwie świętokrzyskim”


Okres trwania projektu: 01.05. – 31.12.2022 roku
NABÓR DOKUMENTÓW DO PROJEKTU TRWA DO 24 czerwca 2022 roku


Cel główny projektu
Celem zadania jest wsparcie 60 osób nieaktywnych zawodowo w wieku 60 lat i więcej, w tym osób
niepełnosprawnych, z województwa świętokrzyskiego w okresie maj – grudzień 2022 r. w obszarze
aktywnej partycypacji społecznej, poprzez wzmocnienie ich kompetencji i umiejętności w zakresie
przygotowania i realizacji działań społecznych na rzecz całego środowiska osób z grupy docelowej i spraw
dla niej ważnych oraz nabycia umiejętności w komunikacji on-line.


Miejsce realizacji
Województwo świętokrzyskie


Grupa docelowa
Wsparciem w projekcie objęte będzie 60 osób starszych (wiek 60 lat i więcej), nieaktywnych zawodowo,
zamieszkujących w województwie świętokrzyskim, w tym osoby niepełnosprawne.


Wsparcie oferowane w ramach projektu
W ramach projektu zaplanowano działania szkoleniowe oraz animacyjno – doradcze przygotowujące
uczestników do roli self-adwokatów, wzmocnienia partycypacji społecznej osób starszych
w województwie świętokrzyskim oraz nabycia umiejętności w komunikacji on-line. Realizowane będą
również działania animacyjno-doradcze wspierające Uczestników projektu w przygotowaniu wniosków
projektowych oraz tworzeniu sformalizowanych i nieformalnych grup działania. Kompleksowe
przygotowanie uczestników obejmuje przekazanie wiedzy, nabycie umiejętności, a następnie
umożliwienie wykorzystania tego w praktyce i doświadczanie efektów swojej pracy.
W ramach projektu opracowane zostaną materiały szkoleniowe, które udostępnione zostaną dla
uczestników projektu oraz innych zainteresowanych.
Udział w projekcie jest bezpłatny.


Szczegóły dotyczące projektu znajdą Państwo na stronach internetowych:
https://aktywniplus.sir.com.pl
https://sir.com.pl
oraz w biurze projektu: Stowarzyszenie Integracja i Rozwój,
z siedzibą w Kielcach, Ul. Warszawska 27/1, 25-518 Kielc