• kontakt@ngo.kielce.pl
  • tel. 41 347 45 20, 667 812 750

Wojewódzkie Spotkania z Organizacjami Obywatelskimi – Region Świętokrzyski

Wojewódzkie Spotkania z Organizacjami Obywatelskimi – Region Świętokrzyski

Konwent Wojewódzkich Rad Działalności Pożytku Publicznego zaprasza obywatelki i obywateli ­w tym przedstawicieli: stowarzyszeń, fundacji, klubów sportowych, lokalnych grup działania, ochotniczych straży pożarnych, kół gospodyń wiejskich oraz samorządowców – wszystkich zaangażowanych w sprawy społeczne na otwarte spotkanie z organizacjami obywatelskimi z województwa świętokrzyskiego.

Termin: 27.05.2021 r., godz. 17:00-20:00 na platformie zoom.

Prosimy o zgłaszanie swojego udziału w spotkaniu pod adresem:
iwona.chrzanowska@sejmik.kielce.pl do dnia 26 maja 2021 roku.

Link dostępu do wydarzenia na ZOOM zostaną przesłane drogą mailową przed spotkaniem.

Szczegółowy program spotkania w załączniku.

Program spotkania z NGO 2021.05.27 (świetokrzyskie)