• kontakt@ngo.kielce.pl
  • tel. 41 347 45 20, 667 812 750

DZIEŃ LASÓW – SPACER W PUSZCZY JODŁOWEJ

Początek 2021-03-21 14:00
Koniec 2021-03-21 17:00
Miejsce Góra Sosnowica Pomnik 4 pułku Piechoty Legionów AK
Opis
21 marca jest od 2012 roku Międzynarodowym Dniem Lasów. Święto to ustanowione zostało przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w celu podnoszenia świadomości ludzi na temat znaczenia lasów dla prawidłowego funkcjonowania planety.
Dlatego zapraszamy Was na spacer po Puszczy Jodłowej. Spacer będzie prowadził przez lasy, które objęte są badaniami i planami powołania rezerwatu przyrody. Już dziś część terenu została przez leśników wyłączona z gospodarki leśnej Będziemy chodzić wzdłóż naturalnych leśnych strumieni, zobaczymy wielkie żeremia, miejsca występowania łosi, rzadkich dzięciołów, popielic. Uda się pewnie napić wody wypływającej wprost ze skalnego źródła.