• kontakt@ngo.kielce.pl
  • tel. 41 347 45 20, 667 812 750

Spotkanie informacyjne projektu „DOBRE INNOWACJE” – czwartek

Początek 2021-04-14 16:00
Koniec 2021-04-14 18:00
Miejsce Centrum NGO w Kielcach
Opis

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych Delta Partner zaprasza w czwartek 14 kwietnia 2021 roku o godz. 16.00 na spotkanie informacyjne w ramach Inkubatora Innowacji. Spotkanie odbędzie się w Centrum Organizacji Pozarządowych w Kielcach (sala szkoleniowa, poziom 0).
Projekt: Dobre Innowacje; realizowany w ramach projektu Polska dostępna – dostępność do zaprojektowania finansowanego ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 4.1 Innowacje społeczne.
Brak opisu.