• kontakt@ngo.kielce.pl
  • tel. 41 347 45 20, 667 812 750

Weź udział w wydarzeniu CSR i ESG – od ludzi dla ludzi!

Początek 2022-11-30 09:30
Koniec 2022-11-30 16:00
Miejsce EXPO Kraków
Opis

30 listopada 2022 r. w EXPO Kraków oraz online odbędzie się wydarzenie CSR i ESG – od ludzi dla ludzi. Zapraszamy do wzięcia udziału w wydarzeniu przedstawicieli jednostek administracji publicznej oraz organizacje pozarządowe.

Celem wydarzenia jest promowanie działań społecznych, środowiskowych i charytatywnych, przy jednoczesnym zwróceniu uwagi na standardy ESG i cele równoważonego rozwoju. Wydarzenie dedykowane jest przedstawicielom różnych branż i środowisk. Chcemy promować budowanie relacji między NGO, biznesem i jednostkami administracji publicznej, ponieważ naszym wspólnym celem jest dbanie o rozwój społeczny i gospodarczy w odpowiedzialny sposób. Środki zebrane z organizacji eventu zostaną przekazane na dalszy rozwój projektów Fundacji Pro NGO, które pomagają rozwijać skrzyła organizacjom pozarządowym i wzmacniać 3 sektor w Polsce.

Wydarzenie składa się z trzech elementów:

  • Konferencji ESG – dla przedstawicieli biznesu
  • Targów branżowych – dla przedstawicieli wszystkich sektorów
  • Kongresu Pro NGO 2022 – dla przedstawicieli organizacji pozarząodwych i osób wspierających ich działania (np. pracownicy urzędów) – udział bezpłatny

Więcej szczegółów o wydarzeniu dostępne na stronie: CSRiESG.pl