• kontakt@ngo.kielce.pl
  • tel. 41 347 45 20, 667 812 750

WYNIKI II OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ

WYNIKI II OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ  Z ZAKRESU WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ