• kontakt@ngo.kielce.pl
  • tel. 41 347 45 20, 667 812 750

Wyniki konkursu Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z zakresu ochrony i promocji zdrowia

Wyniki konkursu Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z zakresu ochrony i promocji zdrowia

UCHWAŁA ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO W SPRAWIE WYBORU OFERT I PODZIAŁU ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA WSPARCIE W 2021 ROKU REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH

Uchwała  Nr 3477/21 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 10 marca 2021 r. w sprawie wyboru ofert i podziału środków finansowych na wsparcie w 2021 roku realizacji zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.2020.295 z późn. zm.) oraz z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – przeciwdziałanie narkomanii.