• kontakt@ngo.kielce.pl
  • tel. 41 347 45 20, 667 812 750

Wyniki otwartego konkursu ofert – KULTURA, SZTUKA OCHRONA DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wyniki otwartego konkursu ofert – KULTURA, SZTUKA OCHRONA DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań miasta z zakresu: KULTURY, SZTUKI , OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO, ogłoszonego Zarządzeniem Nr 199/2020 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 19maja2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 r. zadań publicznych zleconych przez Miasto Kielce do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom oraz powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania złożonych ofert. Organizacjom nie wymienionym w załączniku dotacji nie przyznano.

Zarządzenie_248_wyniki_kultura_bo.pdf

Źródło: bip.kielce.eu