• kontakt@ngo.kielce.pl
  • tel. 41 347 45 20, 667 812 750

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2021 roku:

• uchwała nr 3881/21 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 czerwca 2021 roku w sprawie wyboru ofert i podziału środków finansowych na realizację zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2021 r.

Uchwała nr 3881.21 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 czerwca 2021 roku

• załącznik do Uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego

Załącznik do Uchwały nr 3881.21 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 czerwca 2021 roku