w sprawie przyznania dotacji na realizację zadań publicznych Miasta Kielce