• kontakt@ngo.kielce.pl
  • tel. 41 347 45 20, 667 812 750

Wyniki otwartego konkursu ofert – PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM

Wyniki otwartego konkursu ofert – PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM

Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań miasta z zakresu: profilaktyki i przeciwdziałania patologiom społecznym, ogłoszonego Zarządzeniem Nr 232/2020  Prezydenta Miasta Kielce z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 r. zadań publicznych zleconych przez Miasto Kielce do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom oraz powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania złożonych ofert.

Zarządzenie_276_wyniki_profilaktyka.pdf

Źródło: um.kielce.pl