• kontakt@ngo.kielce.pl
  • tel. 41 347 45 20, 667 812 750
OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA WSPARCIE ZE ŚRODKÓW PFRON W 2021 R. REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA WSPARCIE ZE ŚRODKÓW PFRON W 2021 R. REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Pliki do pobrania: Ogłoszenie o konkursie Uchwała Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Wzór oferty realizacji zadania publicznego Oświadczenie o braku współfinansowania ze środków budżetu Samorządu Województwa Świętokrzyskiego z innego tytułu Oświadczenie o
KONSULTACJE SPOŁECZNE  – Zmiana Nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „KIELCE WSCHÓD – OBSZAR III.3 OSTROGÓRKA – Wojska Polskiego” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

KONSULTACJE SPOŁECZNE – Zmiana Nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „KIELCE WSCHÓD – OBSZAR III.3 OSTROGÓRKA – Wojska Polskiego” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Konsultacje dotyczą zmiany Nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „KIELCE WSCHÓD – OBSZAR III.3 OSTROGÓRKA – Wojska Polskiego”. Obszar zmiany obejmuje teren położony w południowo – wschodniej części miasta