• kontakt@ngo.kielce.pl
  • tel. 41 347 45 20, 667 812 750
Spotkanie online z przedstawicielami organizacji pozarządowych: Analiza potrzeb oraz oczekiwań trzeciego sektora oraz mieszkańców miasta Kielce w związku z opracowaniem Wieloletniego Programu Współpracy

Spotkanie online z przedstawicielami organizacji pozarządowych: Analiza potrzeb oraz oczekiwań trzeciego sektora oraz mieszkańców miasta Kielce w związku z opracowaniem Wieloletniego Programu Współpracy

W dniu 25 sierpnia 2022 r. w godzinach 10.00-12.00 odbędzie się spotkanie online z przedstawicielami organizacji pozarządowych. Spotkanie organizowane jest przez Stowarzyszenie „Pactum” w związku z realizowanym przez nie zadaniem publicznym  pn.
Analiza potrzeb oraz oczekiwań trzeciego sektora oraz mieszkańców miasta Kielce w związku z opracowaniem Wieloletniego programu współpracy Miasta Kielce z organizacjami pozarządowymi

Analiza potrzeb oraz oczekiwań trzeciego sektora oraz mieszkańców miasta Kielce w związku z opracowaniem Wieloletniego programu współpracy Miasta Kielce z organizacjami pozarządowymi

Stowarzyszenie Pactum z siedzibą w Dębnie realizuje na zlecenie Miasta Kielce projekt pn. „Analiza potrzeb oraz oczekiwań trzeciego sektora oraz mieszkańców miasta Kielce w związku z opracowaniem Wieloletniego Programu Współpracy
OTWARTY KONKURS OFERT NA WSPIERANIE W 2022 ROKU REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z ZAKRESU PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM – PRZECIWDZIAŁANIE NARKOMANII

OTWARTY KONKURS OFERT NA WSPIERANIE W 2022 ROKU REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z ZAKRESU PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM – PRZECIWDZIAŁANIE NARKOMANII

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego ogłasza II otwarty konkurs ofert na wspieranie w 2022 roku realizacji zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – przeciwdziałanie narkomanii. Oferty należy