• kontakt@ngo.kielce.pl
  • tel. 41 347 45 20, 667 812 750

Stowarzyszenie Interwencji Prawnej wychodząc naprzeciw potrzebom jednostek organizującym pomoc obywatelom Ukrainy, uruchomiło bezpłatny Portal prawny dla jednostek pomagających oraz dla osób uciekających z Ukrainy – http://www.ukraina.interwencjaprawna.pl -dostępny w trzech językach:

Stowarzyszenie Sursum Corda realizuje projekt powierzony przez MIASTO KIELCE, w ramach którego prowadzimy nieodpłatną pomoc prawną, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatne mediacje.Celem projektu jest zapewnienie równego dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej na