• kontakt@ngo.kielce.pl
  • tel. 41 347 45 20, 667 812 750

Stowarzyszenie MANKO – Głos Seniora, organizator Programu Gmina Przyjazna Seniorom – Ogólnopolska Karta Seniora zaprasza samorządy, organizacje, firmy i seniorów indywidualnych do wzięcia udziału w ogólnopolskim konkursie pn. „SENIOR W

Zachęcamy do zapoznania się z projektami Fundacji Pro NGO, które wspierają rozwój trzeciego sektora oraz budowanie relacji międzysektorowych. został wydany kolejny numer Magazynu Kompas NGO. 12.10.2022 r. odbędzie się spotkanie