• kontakt@ngo.kielce.pl
  • tel. 41 347 45 20, 780 722 670