• kontakt@ngo.kielce.pl
  • tel. 41 347 45 20, 667 812 750
Zapraszamy wszystkie organizacje z Kielc do korzystania ze wsparcia!!

Zapraszamy wszystkie organizacje z Kielc do korzystania ze wsparcia!!

*DORADZTWO**SZKOLENIA I WARSZTATY**PRZESTRZEŃ W COP KIELCE**PUNKT KONSULTACYJNO-INFORMACYJNY KIELECKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO* Kieleckie Forum Organizacji Pozarządowych rozpoczęło realizację zadania pn. Prowadzenie w Centrum Organizacji Pozarządowych w Kielcach przy ul. Wojska Polskiego 52 działań mających na celu wspieranie funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz
Pożyczka z Funduszu Dostępności

Pożyczka z Funduszu Dostępności

Projekt realizowany w ramach umowy zawartej przez konsorcjum utworzone przez Polską Fundację Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” z  siedzibą w Lublinie oraz Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach na podstawie umowy operacyjnej podpisanej w dniu 18 października 2023r. z Bankiem

Co roku rozliczając PIT każdy obywatel może wskazać wybraną organizację pożytku publicznego, której przekaże 1,5% swojego podatku. Warto wybrać lokalną organizację. W Kielcach do pozyskiwania 1,5% podatku uprawnionych jest 81