• kontakt@ngo.kielce.pl
  • tel. 41 347 45 20, 667 812 750

Centrum Wspierania Innowacji Społecznych – szkolenia dla organizacji pozarządowych

Centrum Wspierania Innowacji Społecznych – szkolenia dla organizacji pozarządowych

Poszukujemy, zapraszamy organizacje użytku publicznego ( NGO) z terenu woj. świętokrzyskiego , jednorazowo trzy  i z każdej organizacji  po dwie osoby do szkolenia w ramach projektu realizowanego przez Centrum Europy Lokalnej przy ul. Okrzei w Kielcach.
Termin szkolenia  i układ doradczy do uzgodnienia.Grupy szkoleniowe optymalnie 6-cio osobowe.Szkolenie w siedzibie fundacji przy ul. Okrzei  .
Realizowany projekt  zadania publicznego pt. Centrum wspierania Innowacji Społecznych w woj. świętokrzyskim z informacją o tematyce szkoleń  w dwóch modułach.

Moduł I –

·         opracowania standardu działania organizacji oraz jego wdrażania (16h) (2 dni po 8h zegarowych),

·         opracowania strategii rozwoju organizacji (16h) (2 dni po 8h zegarowych),

·         ewaluacji podejmowanych działań i oceny skuteczności działań organizacji (16h) (2 dni po 8h zegarowych),

·         upowszechnianie w przystępny i przejrzysty sposób informacji o działalności organizacji (16h) (2 dni po 8h zegarowych)

Moduł II-  

·         metodyki zarządzania organizacją i projektami w organizacji (16h) (2 dni po 8h zegarowych),

·         opracowania modelu biznesowego zgodnie z szablonem BMC (16h) (2 dni po 8h zegarowych),

·         opracowania innowacyjnego produktu lub usługi w oparciu o Design Thinking (16h) (2 dni po 8h zegarowych),

·         pozyskanie funduszy (16h) (2 dni po 8h zegarowych).

W ramach projektu każda osoba ma zapewnione:

– szkolenie – w sumie 8 bloków tematycznych po 2 dni = 16 dni szkoleniowe (po 8 zegarowych),

– doradztwo – w sumie 16h na osobę,

– posiłek w trakcie szkolenia.

Biorąc pod uwagę zakres oraz tematykę jak i sam fakt iż jest to szkolenie a nie wykład optymalna liczba uczestników  biorących w nim udział to 6 osób z trzech organizacji użytku publicznego ( NGO) i z każdego po dwie osoby. Jest to liczba uczestników, która daje gwarancję skutecznego przekazu a tym samym osiągnięcia  właściwego efektu szkolenia.