• kontakt@ngo.kielce.pl
  • tel. 41 347 45 20, 667 812 750

Konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Kielcach.

Konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Kielcach.

Zachęcamy do aktywnego włączenia się w konsultacje ww. projektu uchwały.

Konsultacje trwają w dniach 19 stycznia do 2 lutego br.

Formularz konsultacyjny:

https://www.kielce.eu/resource/412/Formularz-konsultacji.docx/attachment.1