• kontakt@ngo.kielce.pl
  • tel. 41 347 45 20, 667 812 750

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert z zakresu: Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert z zakresu: Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

1. Na zadanie pn.:„Organizacja działań skierowanych do środowisk abstynenckich poprzez prowadzenie na terenie Miasta Kielce klubu abstynenta”.

2. Zarządzenie Nr 137/2021 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 22 kwietnia 2021 r.  w sprawie przyznania dotacji na realizację w roku 2021 zadań publicznych Miasta Kielce.